Email:
Mot de passe:

Mini-omniumDe mini-omniumverzekering is een afgeslankte versie van de volledige omniumverzekering.

De mini omnium verzekert u bij de meeste maatschappijen tegen schade aan uw voertuig door brand, diefstal of poging tot diefstal, glasbreuk, natuurkrachten (hagel, sneeuw, enz.) en aanrijding met dieren, maar niet tegen de schade aan uw wagen wanneer u zelf een ongeval in fout veroorzaakt (vb. aanrijding met een andere automobilist, zwakke weggebruiker, dood voorwerp) en daarbij uw wagen beschadigd.

De mini omnium dekt ook de opties van uw wagen, op voorwaarde uiteraard dat deze mee opgenomen werden in de verzekeringspolis. Doorgaans worden ook kosten voor slepen, herstellen en stallen van de wagen terugbetaald (met een limiet), en ook kosten voor de gebruiksderving (meestal gaat het dan om een forfaitair bedrag of een bedrag dat in verhouding staat tot de huurprijs van een vervangwagen). Bij schadegevallen dient u rekening te houden met een bepaalde vrijstelling (= deel van de kosten die u bij een schadegeval voor eigen rekening moet nemen : uw verzekering komt pas tussenbeide als de kosten hoger zijn dan het bedrag van de vrijstelling). Die vrijstelling bedraagt in vele gevallen 2,5% van de verzekerde waarde (zie offertedetail).

Glossaire Eccent
verzapp10 © 2000-2018 - Assurances SA - BE 0472.905.781 - Vie privée - Support Eccent - Disclaimer